โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดสอบในรอบ TCAS2 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติจาก COVID-19 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดสอบในรอบ TCAS2 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติจาก COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 901 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการจัดสอบในรอบ TCAS2 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ==> คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา