โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชาและการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา