โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมฯ วิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานของ NECTEC และ สวทช. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมฯ วิทยาลัยฯ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการดำเนินงานของ NECTEC และ สวทช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤษภาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1936 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศผลการพิจารณาทีมที่เข้ารอบจำนวน 20 ทีม ในการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โจทย์ "สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ" โดยสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียนหรือพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชน สืบเนื่องจากโครงการ 2 โครงการ คือ FabLab และ การจัดประกวด KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest”

ซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดและผ่านเข้ารอบสุดท้ายถึง 5 ทีม จากจำนวนทั้งหมด 20 ทีม โดยต้องใช้อุปกรณ์หลักที่ทางโครงการกำหนดไว้ อาทิ บอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบร์ท / กล้องจุลทรรศน์โรโบคิด (มิวอาย) / เครื่องวัดสี (เคมคิดผ่านคิดไบร์ท) ได้แก่

ผู้เข้ารอบ 20 ทีม ทางโครงการฯ สนับสนุนชุดทดสอบทางเคมี (Test Kit) ที่ใช้ ได้แก่ ชุดทดสอบคลอรีน (Aqua_VBC) และชุดทดสอบพีเอช (Para Test) และอุปกรณ์เสริมสำหรับเก็บตัวอย่าง และจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการฯ 

ปัจจุบัน ทั้ง 5 ทีมอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ และจัดทำวีดีโอนำเสนอโครงงาน โดยคณะกรรมการจะประกาศผลผู้ชนะในรอบสุดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยฯ ขอเอาใจช่วยและให้กำลังใจน้องๆ ทั้ง 5 ทีมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามผลได้ทาง https://bit.ly/35Xb5t6

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : kid-bright.org
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.สมภพ พัดจาด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา