โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศแนวปฏิบัติการสอนชดเชย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประกาศแนวปฏิบัติการสอนชดเชย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา ขอแจ้งประกาศเรื่องนวปฏิบัติการสอนชดเชย


ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา