โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแจ้งแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแจ้งแนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ แนวทางจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

โหลดไฟล์ PDF ===> คลิ๊กที่นี่


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา