โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 วิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 วิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผ่านระบบออนไลน์

รอบเช้า (07.00น. - 10.45 น.) :

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากส่วนกลาง มทร.ล้านนา

1. ให้นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยฯ ทุกคน เข้าเว็ปไซต์ https://rmutl.ac.th ตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. เพื่อทำการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) 

2. นักศึกษาใหม่ เข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ โดยสามารถเลือกใช้ชุดรหัสได้แก่  รหัสเข้าใช้อีเมลมหาวิทยาลัยฯ และ รหัสเข้าใช้ระบบทะเบียนกลาง

**กรณีจำรหัส แบบที่ 1 และ 2 ไม่ได้ ให้ทำการค้นหาโดย
แบบที่ 1 ค้นหาอีเมลนักศึกษา ==> คลิ๊กที่นี่
แบบที่ 2 ค้นหารหัสนักศึกษา  ==> คลิ๊กที่นี่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการเช็คชื่อ ลงทะเบียนด้านขวามือ (ตามรูปภาพ) และระบบจะปรากฏลิงก์ให้นักศึกษาคลิ๊กเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

4. ระบบจะนำนักศึกษาเข้าสู่การประชุม Live-Event ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งหากนักศึกษาคนไหน ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Laptop หรือ สมาร์ทโฟน ให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อย ดาวน์โหลดที่ ===> Microsoft Teams

**สำหรับสมาร์ทโฟน Andriod / IOS ให้ค้นหาผ่าน App Store หรือ Google Play โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า 
" Microsoft teams "

4.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Teams แล้วใส่รหัส อีเมลนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น

5. เมื่อถึงเวลาถ่ายทอดสด Live-Event นักศึกษา ก็จะสามารถรับชมการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุมในรอบเช้า

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รอบบ่าย (11.00น. - 13.30 น.) :

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากวิทยาลัยเทคโนโนโลยีและสหวิทยาการ

1. ให้นักศึกษาไปที่เว็ปไซต์ https://rmutl.ac.th เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเจอหัวข้อ "วิทยาลัยฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์" ผ่านโปรแกรม ZooM ให้ทำการกดลิงก์ (ตามรูปภาพ) และรอจนถึงเวลาเริ่มการประชุม 11.00 น.

2. ให้นักศึกษา ดาวน์โหลด โปรแกรม ZooM ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ PC / Laptop ให้เรียบร้อยก่อน ดาวน์โหลดที่ ==> Program ZooM

   2.1 สำหรับสมาร์ทโฟน Android /IOS ให้ค้นหาจาก App Store หรือ Google Play โดยพิมพ์คำว่า " Zoom Cloud meeting " หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าร่วมการประชุม


 

 

3. รอจนถึงเวลาเริ่มการประชุม 11.00 น. นักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

*** นักศึกษาใหม่ 63 วิทยาลัยฯ ต้องเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศทุกคน ทั้งรอบเช้าและบ่าย ***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาใหม่ สามารถใช้งาน WIFI ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ทุกเขตพื้นที่ อาทิ
CISAT-WIFI / @Internet-RMUTL / @RMUTL-WebLogin / @Dorm
โดยระบุ

Username : อีเมลนักศึกษา (ไม่ต้องใส่ @)
Password : รหัสเลขบัตรประชาชนนักศึกษา

หมายเหตุ : บริการสารสนเทศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาจะได้รับการอบมรมจากทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา