โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประกาศเลื่อนการเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศด่วน !
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด


ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลื่อนเปิดการศึกษา เป็นวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศ เลื่อนการเข้าหอพักนักศึกษาระดับ ปวช. และ ป.ตรี 
"เป็นวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563" เวลา 14.00 น. (หอหญิง) และ 15.00 น. (หอชาย)

สำหรับผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัด และหรือไม่สะดวกเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถนำบุตรหลานของท่านเข้าหอพักในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.(หอหญิง) 15.00น.(หอชาย) ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ขอได้โปรดเตรียมอาหารสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่บุตรหลานของท่าน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจาก โรงอาหารยังไม่เปิดให้บริการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา