โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมบริการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านการบริหารจัดการในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมบริการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านการบริหารจัดการในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ สวนองุ่นอิ่มสุข อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 2 จำนวน 14 ราย เดินทางไปศึกษานอกสถานที่เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง "หลักการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม" ณ สวนองุ่นอิ่มสุข เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น โดยมีอาจารย์วนัสสุดา คำพุฒ , อาจารย์คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน และอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา

ขอขอบคุณคุณโจ เจ้าของสวนองุ่นอิ่มสุข

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วนัสสุดา คำพุฒออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา