โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ โถงอาคาร S1 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่ม และกล่าวสดุดี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา  
ครบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมถวายพระพรฯและร่วมลงนามถวายพระพรฯเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายวรเดช ชัยยะ นศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา