โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมและทำ Work Shop การทำธุรกิจ E-Commerce | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมและทำ Work Shop การทำธุรกิจ E-Commerce

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด..บริษัทTOYOTA CHIANG MAI สาขาไฮเวย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมและทำ Work Shop การทำธุรกิจ E-Commerce และการถ่ายภาพสินค้าให้หน้าสนใจด้วยกล้องมือถือ ในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.59 เวลา 13.00 - 16.33 น. สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั้งที่ได้ที่ 091-069-0426 หรือ 098-3921218


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา