โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 941 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ)

1. ตำแหน่งอาจารย์ สถาปัตย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา

2. ตำแหน่งอาจารย์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปริญญาเอก) 1 อัตรา

 

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน พ.ศ.2563 (รับสมัครออนไลน์)

*สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 (สนามสอบ มทร.ล้านนา จังหวัดต้นสังกัดตำแหน่งนั้นๆ)

*ประกาศผลสอบ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 (เมนูที่ 14 ) เวลา 15.00 น.

*รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง ==> https://bit.ly/3gPKBOa


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา