โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาเครือข่าย) ประจำปี 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตาเครือข่าย) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> คลิ๊กที่นี่

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา