โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประเภทคโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ประเภทคโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี
ประเภทคโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564

1.วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)
2. วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (4 ปี)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา