โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศผลการแข่งขันภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวยและยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประกาศผลการแข่งขันภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวยและยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1072 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยฯ S1-306

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวย และ ยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม โดยมี อ.วราภรณ์ ทองสว่าง และ อาจารย์กลุ่มศึกษาทั่วไป ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้

บัดนี้งานห้องสมุด วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการแข่งขัน ผู้ที่ชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย 

โดยมี อ.พนม แก้วผาดี เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่น้องๆ นักศึกษา เพื่อใช้สำหรับสะสมเป็นผลงานต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วราภรณ์ ทองสว่าง

 

ผลงานภาพถ่ายห้องสมุดมุมสวย

 

ผลงานยอดนักอ่านวิจารณ์วรรณกรรม ( 1 หน้า )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา