โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา 

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา ร่วมกับ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา

โดย อ.กัมปนาท ปาวิน อาจารย์ประจำหอพัก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งหอพัก แนะนำทีมงาน และผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวกับงานหอพักนักศึกษา ทั้งนี้รวมถึงวางแผนการใช้งานหอพักแห่งใหม่ ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างประจำปี 2564 จำนวน 4 หลัง

และในโอกาสนี้ วิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลทางด้านงานกายภาพของพื้นที่ดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการดำเนินงานของหอพักนักศึกษาในอนาคต ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา