โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ-สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ-สอบสัมภาษณ์ โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
ประเภท
โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบ PDF ==> คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา