โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณอาคาร S2 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งรัชสมัย ดังเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การแพทย์ และการสาธารณสุข ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้ คือเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในทางสายกลาง กระทำการทุกอย่างให้พอเหมาะพอดี โดยอาศัยความมีเหตุผลเป็นเครื่องพิจารณา อาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคอง ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร..

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา