โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. โควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1750 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ "เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช."
ประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2564

** ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดำเนินการตามกำหนดการอื่นๆ ที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบรอบ 1 : TCAS1 Portfolio ของ มทร.ล้านนา อย่างเคร่งครัด http://entrance.rmutl.ac.th/Qc/

 

ดาวน์โหลดแบบ PDF ==> คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา