โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสงานประชุมประจำเดือนส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสงานประชุมประจำเดือนส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร C1 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ให้การต้อนรับ

นายจิระชาติ​ ซื่อตระกูล​ นายอำเภอดอยสะเก็ด​ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด ในโอกาสที่ได้ดำเนินงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อาคาร C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ในโอกาสนี้ นายจิระชาติ​ ซื่อตระกูล​ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการ กอบ. , ผู้บริหารองค์กรปกครองปกครองท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, สภาวัฒนธรรมอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานเอกชน, ผู้แทนภาคประชาชน, ผู้แทนเกษตรกร, และกำนัน ทุกตำบล เพื่อร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ตามวาระประจำเดือนฯ ซึ่งมีประเด็นพิจารณาและแจ้งให้ทราบที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจเพื่อให้แต่ละส่วนราชการ ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปฏิบัติและแจ้งยังหน่วยงานของตนเอง ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : คุณเต้ง เจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา