โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว...!! อัพเกรดชีวิตในรั้ว มทร.ล้านนา ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วย RMUTL APP | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว...!! อัพเกรดชีวิตในรั้ว มทร.ล้านนา ได้อย่างสะดวกสบาย ด้วย RMUTL APP

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดการใช้งาน RMUTL UAPP

   ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา RMUTL U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย
- ข่าวสาร
- ตารางเรียน/กิจกรรม
- เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เพื่อนับจำนวนก้าว และระยะทาง
- แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
- Virtual Card
- ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่

*** ดาวโหลดได้แล้ววันนีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา 
1. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/
2. LINE Official  : @aritrmutl
3.Hotline : 053921444 ต่อ 8842


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา