โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS2 โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS2 โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 825 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์รอบ 2.2

TCAS 2 โควตาและรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> Click

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา