โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ และตารางเรียน 1 / 2564 (ปกติ) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ และตารางเรียน 1 / 2564 (ปกติ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> คลิ๊กที่นี่
 

ตารางเรียน 1 / 2564 (ปวช./ปตรี) ปกติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                           

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1   

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 บัญชี                                        - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2           

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 - เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 บัญชี

                                     

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                                  - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                                  - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1C                                                  - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 โยธา

                                                                                               - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 [ Gifted ]

                                                                                   
- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 [ Gifted ]

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1 (64)                                      - วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1 (64)

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2 (63)                                      - วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2 (63)

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 (61)                                      - วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 (62)

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 (ตกค้าง 60)                          - วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 (61)

 

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ WIL (61)

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ WIL (62)

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ WIL (64)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา