โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ล่าช้า | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ล่าช้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ล่าช้า

**ขอให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่าเทอมตามกำหนดการในเอกสารโดยเคร่งครัด**

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ===> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา