โลโก้เว็บไซต์ เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 

(ใช้สำหรับตั้งเบิกได้ทั้งราชการ และรัฐวิสาหกิจ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่นศ.รหัส 65 ลงไป ==> คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่นศ.รหัส 66 เป็นต้นไป ==> คลิ๊กที่นี่ New!!

เงื่อนไข :  

นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเข้าไปพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในระบบทะเบียนกลาง เมนู S04-1 ได้เลยนะครับ
(หลังจากชำระเงินแล้ว 2-3 วัน) สามารถใช้ใบเสร็จดังกล่าว นำไปเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้เลยนนะครับ 

ปล. สามารถปริ้นท์ใบเสร็จด้วยตนเองได้เลยนะครับ ตั้งแต่ครั้งแรกในการเข้าให้ดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้เลย
เพราะถ้าเข้าไปอีกรอบใบเสร็จจะเป็นตัวสำเนาทันที


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา