โลโก้เว็บไซต์ เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 

(ใช้สำหรับตั้งเบิกได้ทั้งราชการ และรัฐวิสาหกิจ)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่นศ.รหัส 65 ลงไป ==> คลิ๊กที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่นศ.รหัส 66 เป็นต้นไป ==> คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไข :  

1. หากชำระเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย สามารถแนบใบค่าเทอม + สำเนาสลิปธนาคาร + เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ได้เลยนะครับ

2. หากชำระผ่าน QR Code ให้นำใบค่าเทอมไปลงนามลายเซ็นต์ที่กองคลัง มทร.ล้านนา ห้วยแก้ว (อาคารอำนวยการ) ข้างสวนสัตว์ เมื่อได้ลายเซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถแนบใบค่าเทอม + สำเนาสลิปธนาคาร + เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ได้เลยนะครับ

3. หากชำระผ่าน 7-11 ให้นำใบค่าเทอมไปลงนามลายเซ็นต์ที่กองคลัง มทร.ล้านนา ห้วยแก้ว (อาคารอำนวยการ) ข้างสวนสัตว์ เมื่อได้ลายเซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถแนบใบค่าเทอม + สำเนาสลิป 7-11 + เอกสารเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ได้เลยนะครับ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา