โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( RMUTL Good Practice Award 2021) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญ บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( RMUTL Good Practice Award 2021)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านเข้าร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

 

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี

ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี (ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2564 

 

ดาว์นโหลดเอกสาร “แนวปฏิบัติที่ดี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 รายละเอียดโครงการ [ https://km.rmutl.ac.th/activity/1547-2021-0709 ]


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา