โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ( เทอม 1/2564 ) และระงับการชำระค่าบำรุงการศึกษา

ขอให้นักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกชั้นปี ( ปวช. / ป.ตรี ) ดำเนินการดังนี้

1. เข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อขอลดค่าเทอม 1/2564 ใระบบทะเบียนกลาง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังรูปภาพแนบ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น !!!

https://regis.rmutl.ac.th/student/login

2. ให้ระงับการชำระค่าเทอม 1/2564 (กรณีนศ.ที่ยังไม่ได้ชำระ) ออกไปก่อน จนกว่าจะดำเนินการยืนยันสิทธิ์ขอลดค่าเทอมแล้วเสร็จ

(หลังวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

สอบถามรายละเอียดทาง Facebook วิทยาลัยฯ คลิ๊กที่นี่

หรือ facebook กองคลัง มทร.ล้านนา คลิ๊กที่นี่

**ย้ำว่า นักศึกษาทุกคน ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์นะครับ**

 


 


 


 


 


 


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา