โลโก้เว็บไซต์ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019 (ฉบับที่ 2) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019 (ฉบับที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-2019 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> มาตรการช่วยเหลือนศ.เนื่องจากCOVID-2019ฉบับที่2

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ นศ. (เพิ่มเติม)

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา