โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2564 (ฤดูร้อน-2564) ระดับ ปวช. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2564 (ฤดูร้อน-2564) ระดับ ปวช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งกำหนดการ 

ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2564 (ฤดูร้อน/2564) ระดับ ปวช.

สำหรับ (นศ.ปี 2 รหัส 63)
 

ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินการฝึกงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำขออนุญาตออกฝึกงานภาคฤดูร้อน/64

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา