โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กันยายน 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ (MS TEAM)

แบ่งเป็น 3 คอร์ส ได้แก่

1. Grammar and Vocabulary for TOEIC (คอร์สไวยากรณ์สำหรับสอบ TOEIC)

2. English Communication in Workplace (ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในที่ทำงาน)

3. 30hr. Intensive TOEIC Course (คอร์สเตรียมสอบ TOEIC) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สนี้ควรผ่านการเรียนคอร์ส Grammar and Vocabulary for TOEIC มาแล้ว

** แต่ละคอร์สจะเป็นการสอนแบบต่อเนื่อง ผู้เรียนต้องเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ**

นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตาม QR Code ที่แนบไว้ในกำหนดการของแต่ละคอร์ส และสำหรับผู้ผ่านแบบทดสอบหลังการเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา