โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัดในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัดในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร S1-202 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อ.ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยได้รับคำแนะนำการใช้เครื่องมือจากบริษัทที่ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับในรายวิชาปฏิบัติแก่นักศึกษา อีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นส.วรรณนิพา มหาไม้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา