โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ตุลาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 538 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
นำนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-17 ปี กลุ่มที่ 2 (เข็มที่ 1) ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่นักศึกษา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างสูงจากสาธารณสุขอำภอดอยสะเก็ด และหัวหน้าส่วนราชการ อ.ดอยสะเก็ด 

ทั้งนี้สำหรับเข็ม 2 ของนักศึกษากลุ่มที่ 1 จะเริ่มฉีดในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. และ กลุ่มที่ 2 จะฉีดในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวล 13.00 น. 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นส.วีรินทร์ภัทร์ สมพมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา