โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ทุน กสศ. ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) ทุน กสศ. ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1054 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มมทร.ล้านนา
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โอกาสมาถึงแล้ว !! @@@ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพ "แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส" @@@

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

"ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง"

รายละเอียด : ทุน 5 ปี (ปวช. 3 ปี ต่อเนื่อง ปวส.2 ปี)

ฟรี !! ค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้รับค่าครองชีพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ท้ายโปสเตอร์ "ในวันและเวลาราชการเท่านั้น"


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา