โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดตามลิงค์ที่ปรากฏ

1. ประกาศรับสมัคร พร้อมใบสมัครและใบเสนอชื่อการคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียม ==> คลิ๊กที่นี่

2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ การรับสมัคร และการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ ==> คลิ๊กที่นี่

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ ==> คลิ๊กที่นี่

4. ข้อบังคับมทร.ล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของหัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา