โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดอยสะเก็ด) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ E-mail : humanresource.rmutl@edu.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

 

(ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา