โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565
 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ==> คลิ๊กที่นี่

** ผู้ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินการยื่นสมัครเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ รอบ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 
** เลือกสมัครกลุ่ม B **  
https://entrance.rmutl.ac.th/Qc (ข้อ 5 สมัครกลุ่ม B : แบบออนไลน์)

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น กรณีไม่ปฏิบัติตามระบบการรับสมัครฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตาเครือข่าย **

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา