โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 11 อัตรา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 11 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 8139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็ฯพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์) จำนวนทั้งสิ้น 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

(ประกาศรับสมัคร)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา