โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 1 Portfolio กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 1 Portfolio กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 มกราคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1411 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเรื่อง การสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 1 Portfolio กลุ่ม B ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์แบบ Pdf ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา