โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา มาประชันไอเดีย ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับ การต่อต้าน Fake news” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา มาประชันไอเดีย ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับ การต่อต้าน Fake news” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ ความยาว 2 นาทีภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” จึงขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2) และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1 – 2) หรือ เทียบเท่า ที่มีใจรักการผลิตสื่อ ร่วมกันส่งไอเดียและผลงานความคิด เพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3HknRns


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา