โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา  และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมหารือและลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและมีพระราชานุมัติให้ดำเนินการ ประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ แปลงปลูกและขยายพันธุ์พืช ภายใต้ความรับผิดชอบของ มทร.ล้านนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา