โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชิญร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2892 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาและศิษย์เก่า สู่ความเป็นผู้ประกอบการ Developing Skills for Students and Alumni to Be Entrepreneurship ใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เวลา | 08.30 - 12.00 น

พบกับวิทยากร

  • ดร.ณิชพัณณ์ ปีตินิยมโรจน์ หัวข้อ "Idea ที่แตกต่าง Mind set"
  • ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวข้อ "ลูกค้าคือใคร ใครคือลูกค้า"
  • ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย หัวข้อ "แหล่งเงิน คุมงบ คุ้มทุน"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิชาการ 053 921 444 ต่อ 1312


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา