โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 3 Admission ประจำปี 2565  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 3 Admission ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤษภาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการสอบสัมภาษณ์รอบ TCAS 3 Admission ประจำปี 2565
(ระดับปริญญาตรี)

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา