โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มขอเปิดนอกแผน-แบบฟอร์มแก้ไขตารางสอน-แบบฟอร์มกำหนดจำนวนนศ. ภาคเรียนที่ 1-2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แบบฟอร์มขอเปิดนอกแผน-แบบฟอร์มแก้ไขตารางสอน-แบบฟอร์มกำหนดจำนวนนศ. ภาคเรียนที่ 1-2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์ม (วิชาการ) ภาคเรียนที่ 1 / 2565

 

แบบฟอร์มขอเปิดนอกแผน 1/2565 ==> คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มแก้ไขตารางสอน 1/2565 ==> คลิ๊กที่นี่

แบบฟอร์มกำหนดจำนวนนศ. 1/2565 ==> คลิ๊กที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา