โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและเสวนาทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1658 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ “Destination Marketing : An Integrated Marketing Communication Approach” และเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “Adaptation for Tourism Business Survival During the Pandemic”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวและร่วมแสดงความคิดเห็น การปรับตัวและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ http://acc.msu.ac.th/mbs_training/

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 08-1661-0475 นายพิษณุ คุณชื่น

อีเมล phitsanu.k@acc.msu.ac.th

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 08-1661-0475 นายพิษณุ คุณชื่น

อีเมล phitsanu.k@acc.msu.ac.th

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา