โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โถงอาคาร S1 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ ได้วางพานพุ่ม และกล่าวสดุดีฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมถวายพระพรฯ จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายศุภโชค ขันตี๋ และนายรายทิพย์ สุวรรณ นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา