โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับตัวแทนคณาจารย์จาก Nanhua University ประเทศ Taiwan | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับตัวแทนคณาจารย์จาก Nanhua University ประเทศ Taiwan

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-202 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ

ให้การต้อนรับตัวแทนคณาจารย์จาก Nanhua University, Taiwan นำโดย Professor Jun-Hong Lin, the director of the General Education Center, และ Professor Ming-Che Lu, the Assistant Professor of Department of Applied Sociology at Nanhua University และคณะฯ

โดยการประชุมและเยี่ยมชมดังกล่าว เป็นการนำเสนอภาพรวมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตลอดจนหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การทำวิจัย และโครงการแลกเปลียนนักศึกษาต่างๆในอนาคต ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ยังได้นำคณะตัวแทนอาจารย์จาก Nanhua University เข้าเยี่ยมชมสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและสาขาสหวิทยาการเพื่อพบปะอาจารย์ประจำสาขาอีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาทสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา