โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวง ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวง ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โถงอาคาร S1 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

นายวัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวสดุดีฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมถวายพระพรฯ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นายศุภโชค ขันตี๋ และนายรายทิพย์ สุวรรณ นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ขอบคุณทีมงาน : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา