โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House 2565 ลอง เล่น Learn | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House 2565 ลอง เล่น Learn

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 574 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ร่วมงานเปิดบ้าน วทส. 65 ( Open House 2565 ) "ลอง เล่น Learn"

ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ณ อาคาร S2 CISAT วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม 
นางสาวรรณนิพา มหาไม้ โทร. 080-708 6800

ในงานพบกับกิจกรรม มากมาย อาทิ นิทรรศการผลงานนักศึกษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา ของหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีร้านค้า Food Truck คอยให้บริการแก่น้องๆ แล้วพบกัน..

เข้าร่วมกิจกรรม ==> คลิ๊กที่นี่

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา