โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ

คณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัคร !!  หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 

ดาวน์โหลด กำหนดการ/ใบสมัคร ==> คลิ๊กที่นี่
 

ยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอขื่อเข้ารับการคัดเลือกหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2565

ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยฯ (งานบุคลากร) อาคาร S1 -201 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถามโทร : 082 708 6800 (งานบุคลากร) 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา