โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาสหวิทยาการ

เรื่อง ผลการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดไฟล์ Pdf ==> คลิ๊กที่นี่

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา